TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TẠI XÃ SỸ BÌNH

Tối ngày 02/11/2020, Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại xã Sỹ Bình.

                                     Tiết mục văn nghệ của Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi tuyên truyền Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Kạn đã đem đến cho khán giả gần 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước; những thành tựu đạt được của công cuộc xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước… thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Bên cạnh đó Đội thông tin lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh cũng đã tuyên truyền đến người dân kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết qủa thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid – 19. Những cách làm, mô hình hay trong công tác cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới…
Qua buổi tuyên truyền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT