Tuyên truyền lưu động phòng chống dịch Covid – 19 tại xã Sỹ Bình

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước có chiều hướng tăng cao, nhất là số ca nhiễm, ca chuyển nặng và tử vong vẫn diễn biến rất phức tạp. Dự báo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022 số lượng người dân đến/về tỉnh Bắc Kạn nghỉ Tết sẽ tăng cao. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Sỹ Bình. UBND xã Sỹ Bình xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn xã năm 2022. Ra quyết định số: 02/QĐ-UBND Sỹ Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2022. Về việc thành lập tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Sỹ Bình.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền lưu động phòng chống Covid-19 xã Sỹ Bình

 Ngày 05 tháng 01 năm 2021 tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã tổ chức đi tuyên truyền lưu động nội dung theo theo hướng dẫn của ngành y tế và trung tâm VHTT huyện tổ chức tuyên truyền trên địa bàn xã.

 Mục đích tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân trên địa bàn xã nhận thức đúng đắn về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19 gây ra, không được chủ quan, xem thường, song cũng không bi quan, hoang mang, lo lắng, kỳ thị, nâng cao ý thức tự phòng làm cơ bản, khẳng định nỗ lực quyết tâm của các ngành trên địa bàn xã trong công tác phòng, chống dịch qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả , bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động, kiên trì, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh không để lây lan trên diện rộng, bảo đảm duy trì, phát triển kinh tế – xã hội, ổn định đời sông nhân dân trong tình hình mới./.

                                                                                                                    Lã Xuyến