NIỀM HẠNH PHÚC CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sáng ngày 19/4/2024 Ban quản lý các chương trình mực tiêu Quốc gia xã Sỹ Bình đã cấp trâu cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ Trâu sinh sản năm 2023.


Trong đợt này có tổng 34 con trâu cái, đã cấp cho 34 hộ. Những hộ được hỗ trợ Trâu sinh sản lần này là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ trung bình.


Để đảm bảo việc triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, đối với người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Ban chỉ đạo đã tổ vận động các hộ chủ động chuẩn bị chuồng trại, trồng cỏ voi làm thức ăn cho Trâu. Với kết quả của việc vận động, khi nhận Trâu 34 hộ đã chuẩn bị xong chuồng cẩn thận, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, dễ che chắn chống rét về mùa đông.

Điều cảm nhận được tại buổi nhận Trâu của người dân là niềm vui và hạnh phúc. Rất nhiều niềm vui, cảm súc của người dân khi nhận được sự quan tâm của Nhà nước đối với đồng bào khó khăn vùng dân tộc.