Ngày Hội Đại Đoàn Kết Trên Quê Hương Sỹ Bình

Ngày 12 tháng 11 năm 2023, tại thôn 2 Khau Cưởm, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông tổ chức Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội có các đại biểu đến dự, chức mừng: Đồng chí Lường Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung ttâm chính trị huyện Bạch Thông; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các trường ngành của xã và các đồng chí trong Ban Mặt trận của thôn, đặc biệt là có tham dự 36/36 hộ của khu dân cư.


Thôn 2 Khau Cưởm năm 2023 đã phấn đấu đoàn kết cùng thực hiện cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt, quốc phòng – an ninh được bảo đảm; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023 thôn đạt 36/36 hộ GĐVH, trong đó đạt 05 GDVH 3 năm liên tục, 01 hộ tiêu biểu được Chủ tịch UBND xã công nhận; khu dân cư được Chủ tịch UBND huyện công nhân đạt khu dân cư văn hóa năm 2023.


Đến dự với Ngày hội thôn 2 Khau Cưởm, xã Sỹ Bình đồng chí Lường Văn Vương, UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Bạch Thông phát biểu: Ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của thôn 2 khau Cưởm, xã Sỹ Bình năm 2023. Đồng thời động viên, định hướng trong thời gian tới cả thôn 2 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đoàn kết phấn đấu trong năm tới phấn đấu thực hiện tốt các nội dung cơ bản như: Đoàn kết; phát huy thế mạnh của thôn về phát triển kinh tế bảo đảm phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng của thôn; chăm sóc và nâng cao hiệu quả cây chủ lực của thôn như: Cây rau màu, cây Hồi dược liệu…Quyết tâm xây dựng thôn theo hướng “Xanh, sạch – đẹp” về đích thôn Nông thôn mới và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.