Kiểm tra hoa màu bị mưa lũ

Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Sỹ Bình tổ chức kiểm tra thăm nắm tình hình ảnh hưởng mưa lũ đêm 22/3/2022. Để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Trưởng ban phòng chống lụt bão xã Sỹ Bình đã chỉ đạo các thành viên phụ trách các thôn xuống cơ sở thăm nắm tình hình thiệt hại và hướng dẫn nhân dân khắc phục do mưa lũ tại 11 thôn về diện tích bị thiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi…

              Toàn cảnh đi cơ sở thăm nắm tình hình mưa lũ

Yêu cầu rà soát số liệu đánh giá thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và các thiệt hại khác ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân trên toàn xã.

Kiểm tra thực tế các điểm thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra tại các thôn. Đôn đốc các thôn vận động nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại như khơi mương thoát nước tại các ruộng thuốc lá bị ngập úng, nước tràn vùi lắp giảm tối thiểu khối lượng bị thiệt hại ảnh hưởng sản lượng cây trồng cho người dân.

Ảnh diện tích thuốc lá bị ngập nước