KIỂM TRA CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI XÃ SỸ BÌNH

Ngày 03/11/2020 Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện đã có buổi kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn xã Sỹ Bình.

              Đoàn kiểm tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện làm việc với UBND xã Sỹ Bình

Qua kiểm tra cho thấy công tác giảm nghèo đã được cấp ủy, chính quyền xã Sỹ Bình quan tâm chỉ đạo. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo thực hiện công khai dân chủ, đúng quy trình, có sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và người dân đảm bảo đúng đối tượng, không trùng lặp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân trên địa bàn. Qua rà soát năm 2020 toàn xã còn 79/446 hộ nghèo, chiếm 17,7%, giảm 1,5% so với năm 2019; hộ cận nghèo còn 35/446 hộ, chiếm 7,8%, giảm 0,3% so với năm 2019…Bên cạnh đó việc điều tra, rà soát hộ nghèo tại xã Sỹ Bình còn một số khó khăn, vướng mắc: Trình độ một số điều tra viên còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện theo các biểu, các bước của công cụ điều tra. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc xác định hộ nghèo, cận nghèo chưa hiệu quả, một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên không muốn thoát nghèo./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT