Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Sáng 05/07/2023 tại Hội trường UBND xã Sỹ Bình  tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gồm:  Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã  với nhân dân trên địa bàn xã Sỹ Bình về chuyên đề xây dựng nông thôn mới.

Ảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị đối thoại có đồng chí Hoàng Sỹ Bảo, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sỹ Bình; đồng chí Ma Văn Hạnh, phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Văn Ấn, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã và các đồng chí cán bộ, công chức, chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể, các các hội đặc thù, các đồng chí bí thư chi bộ, Trưởng thôn, truyền thanh, thú y, lâm  nghiệp, người uy tín và đại diện cho nhân dân các thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Ấn, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2023, đến thời điểm đã đạt 13/19 tiêu chí, phấn đấu năm 2023 đạt thêm 3 tiêu chí, năm 2024 đạt 3 tiêu chí để đủ điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Xây dựng nông thôn mới nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Xây dựng nông thôn mới là hướng đến xây dựng gia đình, thôn, xã khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất – tinh thần.

Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới, là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công của chương trình này.

Cùng với các địa phương khác trong cả nước xã Sỹ Bình đang tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn xã mang lại kết quả tích cực, hầu hết người dân đều nhận thức đúng và nhiệt tình tham gia xây dựng. Tuy nhiên một số ít hộ dân vẫn còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại và chưa thật sự hiểu rõ ràng và đúng đắn về chương trình xây dựng nông thôn mới

Tại buổi đối thoại này đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyềntrực tiếp giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình NTM, đồng thời cùng lắng nghe, tiếp thu các ý kiên kiến nghị của nhân dân để xem xét triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra./