HỘI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Chiều ngày 17/11/2021, đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị đánh giá hiệu quả các chương trình dự án và định hướng phát triển sản xuất giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, cán bộ các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các hội, đoàn thể huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đánh giá khái quát tình hình thực hiện các mô hình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thời gian qua như: mô hình trồng mơ, thâm canh cây cam, quýt, cây chè, một số mô hình cải tạo, gieo cấy lúa chăn nuôi gia súc…Qua đánh giá các mô hình đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn cơ bản đều đem lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên việc áp dụng khoa học kỹ thuật của người dân tại một số địa phương còn nhiều hạn chế, nên hiệu quả một số dự án chưa đạt yêu cầu, hiệu quả chưa cao…

 Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở thảo luận, định hướng phát triển sản xuất giai đoạn 2021 – 2025 các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn bám sát quy hoạch vùng và Nghị quyết số 04 của  BCH Đảng bộ huyện để định hướng phát triển sản xuất cho phù hợp, trong đó tập trung vào thâm canh, cải tạo cây cam, quýt, cây chè chất lượng cao, cây mơ, cây hồi, gieo cấy lúa hàng hóa. Trong chăn nuôi khuyến khích người dân chăn nuôi gia súc theo hình thức nuôi nhốt. Để thực hiện tốt việc định hướng phát triển sản xuất trong thời gian tới,các phòng ban chuyên môn cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND. Thực hiện tốt việc điều tra, đánh giá nhu cầu của người dân để triển khai các chương trình dự án. Cán bộ chuyên môn tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật. Các ban ngành đoàn thể tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia thực có hiệu quả các chương trình dự án được triển khai…/.

Thanh Tuyền