HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

KỲ HỌP THỨ TÁM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026


Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy, ngày 28 tháng 12 năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Sỹ Bình tổ chức kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình kỳ họp đã được phát trực tiếp trên loa truyền thanh của xã nhằm thông tin, tuyên truyền cho toàn dân nắm được những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, nhất là các dự án phát triển sản xuất. Tại kỳ họp đã thông qua 18 báo cáo bao gồm của HĐND, UBND, UB MTTQ và 2 Ban: Kinh tế – xã hội và Pháp chế. Đồng thời thông qua 7 tờ trình và biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Lường Văn Vương, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Bạch thông. Phát biểu chỉ đạo đồng chi Lường Văn Vương đã biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề nghị năm 2024 địa phương cần chủ động, tập trung cao độ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, trong đó nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tăng cường có hiệu quả công tác phối hợp để tổ chức triển khai nhiệm vụ, phấn đấu xã về đích nông thôn mới năm 2024.

Một số hình ảnh tại kỳ họp thứ tám

Đồng chí Lường Văn Vương phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Sỹ Bảo huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy phát biểu.

Cử tri Hoàng Văn Tấn thôn Pù Cà phát biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp.