HĐND XÃ SỸ BÌNH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BA NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 29/12/2021, HĐND xã Sỹ Bình đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lường Văn Vương – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bạch Thông, Đ/c Hà Thị Thùy – huyện ủy viên- CTUBMTTQVN huyện Bạch Thông, Đ/c Đinh Quang Trực Bí thư Đảng ủy xã Vũ Muộn đại biểu HĐND huyện và đ/c Bàn Phúc Ninh Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử ( Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình). Đ/c Bàn Văn Bảo – Bí Thư Đảng ủy và 14/14 đại biểu HĐND xã cùng toàn thể trưởng, phó, các ban ngành, đoàn thể xã có mặt tham dự.

 Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Sỹ Bình

Trong  năm 2021 xã Sỹ Bình đã lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, QP-AN, bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi, cũng có không ít những khó khăn, khí hậu thời tiết diễn biết thất thường, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi sảy ra trên địa bàn, dịch bệnh Covid-19 sảy ra hết sức phức tạp tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân. Đặc biệt là sự quan tâm, trách nhiệm của Thường trực HĐND  đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.268 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 670kg/người/năm, cây thuốc Lá diện tích 39,9/42 ha đạt 95% năng xuất 23/23 tạ/ha đạt 100%, sản lượng 91,77/96,6 tấn đạt 95% ; thu ngân sách đạt trên 107,85% KH, công tác văn hoá – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác cải cách hành chính đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, nhân dân đồng thuận cao với nhiều chủ trương của Đảng ủy xã như: công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19…

Trên cơ sở báo cáo và những ý kiến của các đại biểu, kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của xã trong năm 2022 như: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2022 đạt và vượt kế hoạch giao. Công tác Quốc phòng – An ninh được giữ vững. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện hiệu quả; chú trọng công tác thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, chú trọng giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri… Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, QP-AN năm 2022, dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2022 và tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND xã…/.

                                                                               Lã Xuyến