Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng DTTS và miền núi năm 2022

         Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2022, Ông Nguyễn Duy Luân – Phó Chủ Tịch UBND huyện Bạch Thông làm trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Nguy – Trưởng phòng tài chính – KH huyện Phó trưởng đoàn và các thành viên đoàn đến việc tại xã Sỹ Bình.

         Thành phần xã tham dự cùng đoàn kiểm tra có Ông Hoàng Sỹ Bảo – Huyện ủy viên -Bí thư Đảng ủy xã, Ông Ma Văn Hạnh PBT- Chủ Tịch HĐND, Ông Hoàng Văn Ấn PBT – CT UBND và các cán bộ, công chức liên quan của xã cùng dự buổi làm việc.

             Ảnh:  Buổi làm việc của đoàn

       Qua báo cáo của xã đã tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên; lập kế hoạch thực hiện giai đoạn và kế hoạch thực hiện năm 2022. Các công trình đang thực hiện dự kiến xong giải ngân trong tháng 01/2023.

                                                                                               Thực hiện: Lã Xuyến