ĐẠI HỘI HỘI CỰC CHIẾN BINH XÃ SỸ BÌNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2022 -2027

Sáng 18/4/2022, Hội Cựu chiến binh xã Sỹ Bình long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có đồng chí Đinh Thị Mĩ huyện ủy viên – phó ban tổ chức huyện ủy phụ trách địa bàn, Đ/c Nguyễn Đức Tân – Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện, Đ/c Ma văn Hạnh PBT thường trực Đảng ủy – CT HĐND, các đồng chí TT HĐND, TT UBND, UB MTTQ và các đoàn thể cùng 87 hội viên HCCB xã Sỹ Bình có mặt tham dự.

 Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội cựu chiến binh xã Sỹ Bình luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của chính quyền và sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh huyện; Hội cựu chiến binh xã đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh xã khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017;

Căn cứ hướng dẫn số 50/HD-CCB ngày 30/6/2021 của hội CCB tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-CCB ngày 30/7/2021 của Hội CCB huyện Bạch Thông V/v hướng dẫn tổ chức Đại hội CCB cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu CCB huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Được sự quan tâm chỉ đạo của thường trực Đảng ủy xã Sỹ Bình, Hội CCB xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội CCB xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua hội viên hội CCB luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Hiện nay Hội có 87 hội viên trong nhiệm kỳ kết nạp được 10 hội viên mới, hội viên luôn tham gia tuyên truyền các phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động hiến trên 800m2  đất làm đường bê tông nông thôn mới, đóng góp được 30 triệu tiền mặt và hơn 500 ngày công lao động, Hội viên tham gia vay vốn phát triển kinh tế xã hội, hiện Hội CCB xã quản lý 01 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 632 triệu đồng, và gây quỹ hội số tiền trên 15 triệu đồng. Hội luôn tuyên truyền, động viên giúp đỡ các hội viên CCB nêu cao tinh thần, ý trí, nghị lực vượt khó phát huy tính năng động, sáng tạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; các mô hình chăn nuôi, trồng rừng đạt từ 100 triệu đồng/năm. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể xã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chường trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương. Góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh xã khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức Đại hội bầu BCH Hội CCB xã khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội CCB cấp huyện nhiệm kỳ 2022 -2027 gồm 05 đồng chí và 01 đồng chí dự khuyết .

          Ảnh toàn cảnh bầu BCH và ra mắt BCH khóa mới

Ban chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên họp thứ nhất bầu ra BTV Hội CCB xã gồm 03 đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, UVBTV và bầu ban kiểm tra 03 đồng chí.

Ảnh BCH khóa mới họp phiên họp thứ nhất bâù BTV

Đoàn thư ký đã thông qua Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ 2022 -2027, Hội CCB xã tiếp tục phấn đấu kết nạp từ 1-2 hội viên/ năm; phân đấu hàng năm có 9/9 chi hội hoàn nhiệm vụ trở lên trong đó có 01 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 95% hội viên gương mẫu; hàng năm giảm từ 2 – 4% hộ nghèo theo chuẩn mới. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp đạt đưa ra triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027./.

                                                             Thực hiện: Lã Xuyến