ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ SỸ BÌNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
XÃ SỸ BÌNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Buổi chiều ngày 19/4/2024 Hội liên hiệp Thanh niên xã Sỹ Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sỹ Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tới dự Đại hội có đồng chí Lường Văn Vương, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện Bạch Thông. Đồng chí Chủ tịch hội Hội liên hiệp thanh niên huyện Bạch Thông Việt Nam huyện Hoàng Thị Hạ tới dự.

Đại diện lãnh đạo địa phương có Ban thường vụ xã, Đại diện đồng chí Hoàng Sỹ Bảo, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Văn Ấn chủ tịch UBNd xã, đồng chí Ma Văn Hạnh phó bí thư đảng ủy.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 đồng chí vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Sỹ Bình khoá V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hiệp thương chọn cử đồng chí Bàn Thị Thái – Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Sỹ Bình khóa IV tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sỹ Bình khoá V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu gồm 07 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bạch Thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và 01 đại biểu dự khuyết.
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ đồng chí Bàn Thị Thái bí thư Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sỹ Bình khóa V, thay mặt Ủy ban Hội khóa V xin hứa sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Hội và đoàn viên, thanh niên.
Thành công của Đại hội Hội liên hiệp thanh niên xã Sỹ Bình tạo tiền đề để Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt huyện Bạch Thông chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2024 – 2029.