Chủ tịch UBND xã đối thoại trực tiếp với thanh niên năm 2023

Vừa qua UBND xã Sỹ Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã.
Tại buổi đối thoại các đại biểu thanh niên xã đã được nghe 4 nội dung liên quan đến buổi đối thoại.Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật đối với thanh niên. Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo luật thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ tổ quốc. Tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

Đoàn viên thanh niên kiến nghị với chủ tịch UBND xã một số nội dung hỗ trợ thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và công trình thanh niên
Với tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của địa phương cũng như mong muốn các chính sách của đảng, chính quyền được công khai đưa đến với thanh niên một cách nhanh nhất tạo thuận lợi cho thanh niên được tiếp cận, tạo động lực vươn lên.
Tham dự hội nghị có hơn 30 đại biểu có 6 lượt ý kiến trực tiếp đến chủ tịch UBND xã với những vấn đề thanh niên xã nhà quan tâm như các vấn đề đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chính sách hỗ trợ sinh viên mới ra trường, bộ đội xuất ngũ, quan tâm đàu tư các công trình sân chơi cho thanh thiếu niên
Đồng chí Hoàng Văn Ấn chủ tịch UBND xã Sỹ Bình trả lời tại Hội nghị. Trên tinh thần chân tình cởi mở lãnh đạo UBND xã đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, đề xuât của cán bộ đoàn viên, thanh niên đồng thời làm rõ ngay tại hội nghị.
Buổi tiếp xúc đối thoai đã giúp cho các đoàn viên thanh niên từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và địa phương. Đây là cơ hội để đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trước các vấn đề của xã hội. Tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.