HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Kinh tế - Xã hội

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Sáng 09/5/2020, thị trấn Phủ Thông tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ...

HOẠT ĐỘNG UBND

KIỂM TRA CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI...

Ngày 03/11/2020 Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện đã có buổi kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo,...